Over Hussaarts

P. Hussaarts B.V. heeft circa 20 personeelsleden in dienst. Het bedrijf werkt in de regel binnen een straal van 100 kilometer vanaf de vestiging. De dagelijkse leiding van het bedrijf berust bij uitvoerders / directeur.

P. Hussaarts B.V. heeft als opdrachtgevers voornamelijk de gemeente’s , projectontwikkelaars en ingenieursbureau en de bouw sector. Daarnaast verzorgen wij ook onderhoudswerkzaamheden voor gemeentes en waterschappen.

P. Hussaarts B.V. is gespecialiseerd in grondwerk, riool aanleg, straatwerk en handel in grondstoffen ten behoeve van de grond-, weg- en waterbouw.

Het beleid van P.Hussaarts B.V. is gericht op het voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering om de opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn. Klanttevredenheid staat centraal. Door in de gehele organisatie te streven naar voortdurende verbetering van het kwaliteitssysteem, wordt de continuiteit van het bedrijf gewaarborgd en gewerkt aan verbetering van het rendement.
Aan de naleving van het kwaliteitsbeleid liggen de volgende documenten en certificaten ten grondslag:

 

• Arbo-wet en Arbo-besluit

Veiligheids Checklist Aannemers**

ISO procescertificaat 

• MKB infra

Tevens zijn wij een leerbedrijf voor toekomstige GWWers. Wij zijn aangesloten bij het SPG Noord-Holland. Een leerschool voor jongeren die de GWW sector in willen.

P.Hussaarts BV is sinds januari 2011 overgenomen door de derde generatie Hussaarts dhr. R.P.Hussaarts. P.Hussaarts Bv valt sinds deze onder de Hussaarts Holding BV.