Kwaliteit

Getekende referentie fomulieren van onze opdrachtgevers

 

Gemeente Bloemendaal:
Herstraten Beukenlaan Bennebroek
Woningbedrijf Velsen: Woonrijp maken Hoge Berg IJmuiden
Gemeente Velsen:
Vervangen hoofdriool Da Costalaan Driehuis
Gemeente Velsen: Herinrichten en riolering Meervlietstraat fase2
Wintershall: Herinrichten Plant Q8 te Tata Steel
Ymere ontwikkeling:
Bouw en woonrijp maken Plateel Purmerend 2008-2010
Grontmij Alkmaar: Bouw en woonrijp maken Vlietwijk Voorschoten fase 1 2011-2012
Gemeente Haarlem: Herinrichten Bastiaan- en Dunklerstraat 2012
Gemeente Haarlem: Sophiaplein Haarlem 2010
Gemeente Haarlem: Meesterlottelaan en Diaconnesenplein 2011
Gemeente Haarlem: Diverse projecten 2006


KAM: Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieubeleid

Kwaliteitssysteemcertificaat:

(download PDF bestand)

We zijn al enige jaren in het bezit van een certificaat welke voldoet aan de eisen gesteld conform de NEN-EN-ISO 9001 (2000) voor het werkgebied Grond-, Water- en Wegenbouw.
VGM-beheersysteemcertificaat:

(download PDF bestand)

We zijn eveneens al enige jaren in het bezit van een certificaat dat voldoet aan de eisen gesteld conform VCA** (versie 2004/04) voor het werkgebied Grond-, Water- en Wegenbouw.

Dit betekent dat wij sindsdien werken op basis van een volledig Kwaliteit-, Arbo- en Milieu systeem, bestaande uit:

  • Een volledige uitwerking van ons KAM-beleid in een KAM-handboek waarin alle KAM-taken en  verantwoordelijkheden zijn omschreven;
  • Een actief beleid om de vastgestelde processen en de organisatie te bewaken en zonodig te verbeteren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van auditresultaten, werkplekinspecties (zowel intern als extern), van suggesties en klachten van medewerkers en opdrachtgevers evenals een registratie van (bijna) ongevallen of incidenten.

Documenten in het kader van Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA):