Sanering

P.Hussaarts BV verwijdert of immobiliseert de verontreiniging door het afgraven en afvoeren van de grond. Schone grond wordt na de bodemsanering teruggeplaatst en het werk wordt onder milieukundige begeleiding uitgevoerd.

De eisen voor bodemsanering worden strenger. Er worden eisen gesteld aan het transporten en toepassen van grond en zand. P.Hussaarts BV is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001, 2000 en voor het uitvoeren van bodemsanering volgens SIKB BRL 7000 met protocol BRL 7001. Na onderzoek door een partner kan P.Hussaarts BV de verontreinigde grond of bodem saneren.

Sanering volgens BRL 7001

foto3
Ons certificaat
BRLcertificaat800